Jan Decoene


Jan Decoene is op 3 februari gestorven thuis omringd door zijn naasten.

Jan richtte samen met zijn vriend Rudy deze vzw driekART op als een lokale organisatie voor de wijk Driekoningen. Daarnaast was Jan jarenlang een zeer actieve bewoner in de parochie en de school.

Als auteur van "Leven voorbij de deadline" omschreef hij zijn levensgeest, ook met, ondanks en dankzij zijn levensbedreigende tumor. Hij straalde tot op het einde positivisme en hoop uit voor zijn omgeving.

Wij blijven nu achter, even verweesd maar met de volle wil om vzw driekART te laten verder leven met hetzelfde sociale engagement en plezier die hij er in heeft gelegd. We wensen zijn echtgenote en kinderen heel veel moed toe en hopen dat zij kracht putten uit hoe Jan ons allemaal heeft ingepakt.